dnes je 15.7.2024

Input:

Vymezení některých základních pojmů insolvenčního zákona

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1.1.2
Vymezení některých základních pojmů insolvenčního zákona

Vymezení některých základních pojmů insolvenčního zákona

 

Účelem zavedení nové terminologie formulované v § 2 IZ je vysvětlit nové pojmy, které IZ používá v řadě svých ustanovení. Procesní pojetí tohoto zákona, kdy místo dvou samostatných druhů soudního řízení (konkursního a vyrovnacího) nově existuje jediné (jednotné) insolvenční řízení, našlo svůj výraz v pojmech:

a) insolvenční řízení,

b) insolvenční soud

- pokud je v IZ použit výraz soud, jde o obecný soud (např. v § 235 odst. 2 IZ),

c) insolvenční návrh,

d) majetková podstata (nahradil termín „konkursní podstata“)

- jde o majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů kterýmkoli ze zákonem předpokládaných způsobů řešení úpadku,

e) incidenční spor

- zavedením tohoto v soudní praxi a právní teorii již obvyklého pojmu je zdůrazněna okolnost, že tyto spory budou projednány insolvenčním soudem v rámci (a nikoli vně) insolvenčního řízení ( § 160 odst. 1 IZ),

f) zajištěný věřitel (jenž nahradil obsahově téměř shodný termín „oddělený věřitel“)

- jde o věřitele, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to zástavním nebo zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva (např. vlastnického práva či práva spojeného s členstvím v bytovém družstvu) nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy; cílem této změny je zrovnoprávnit zahraniční s tuzemskými věřiteli,

- z druhé věty § 166 IZ s přihlédnutím k § 1 písm. a) IZ (jenž vymezuje předmět úpravy IZ)

Nahrávám...
Nahrávám...