dnes je 20.5.2024

Input:

Vzor odpůrčí žaloby v případě právního úkonu bez přiměřeného protiplnění

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.5.3.3.1
Vzor odpůrčí žaloby v případě právního úkonu bez přiměřeného protiplnění

JUDr. Jolana Maršíková

VZOR KE STAŽENÍ

Vzor odpůrčí žaloby v případě právního úkonu bez přiměřeného protiplnění

Krajský soud v Hradci Králové

Československé armády 218

502 08 Hradec Králové

(adresováno insolvenčnímu soudu)

Sp. zn. KSHK 42 INS 898/2008

(Nutno uvést spisovou značku, pod kterou je vedeno insolvenční řízení.)

Žalobce: JUDr. Jan Šetrný, advokát se sídlem Krátká 220, 500 02 Hradec Králové, jako insolvenční správce dlužníka Dlužnická obchodní, spol. s r. o., se sídlem Dlouhá 315, 500 01 Hradec Králové, IČ: 123456789

(Žalobcem je vždy pouze insolvenční správce.)

Žalovaný: Jaroslav Vlastník, bytem Hořejší 15, 500 04 Hradec Králové

(Žalovaným je osoba, která měla z neúčinného právního úkonu prospěch.)

Věc: žaloba na neúčinnost kupní smlouvy uzavřené mezi dlužníkem a žalovaným dne 5. 1. 2008

(Předmětem řízení je právní úkon, jehož neúčinnosti se insolvenční správce dovolává.)

I.

Kupní smlouvou ze dne 5. 1. 2008 prodal dlužník Dlužnická obchodní, spol. s r. o. dům čp. 15 na st. p. č. 42, stavební parcelu č. 42 a pozemkovou parcelu č. 103 – zahrada v obci a katastrálním území Prosetín žalovanému za kupní cenu 500 000 Kč. Vlastnické právo k nemovitostem bylo vloženo ve prospěch žalovaného do katastru nemovitostí ke dni 18. 1. 2008.

(zde specifikovat právní úkon, jemuž je odporováno)

Důkazy: kupní smlouva uzavřená dne 5. 1. 2008

výpis z katastru nemovitostí

II.

Dne 15. 4. 2008 bylo k návrhu jednoho z věřitelů zahájeno insolvenční řízení; usnesením čj. KSHK 42 INS 898/2008-A-6 ze dne 18. 6. 2008 byl zjištěn úpadek dlužníka a na majetek dlužníka byl současně prohlášen konkurs. Žalobce byl v rozhodnutí o úpadku ustanoven insolvenčním správcem.

(zde uvést údaje o zahájeném insolvenčním řízení, jsou mimo jiné nezbytné pro posouzení včasnosti podání žaloby)

Důkaz: vyhl. o zahájení ins.

Nahrávám...
Nahrávám...