dnes je 21.6.2024

Input:

Vzor podání žádosti o vykonání zkoušky insolvenčního správce

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.3.1.3.1
Vzor podání žádosti o vykonání zkoušky insolvenčního správce

Vzor podání žádosti o vykonání zkoušky insolvenčního správce

 

Ž á d o s t o v y k o n á n í z k o u š k y i n s o l v e n č n í h o s p r á v c e

 

Jméno (jména) a příjmení, titul: ..............................................................

 

Rodné číslo: .......................................

(pokud nebylo přiděleno datum narození)

 

Adresa trvalého pobytu: ..........................................................................

(nebo adresa bydliště)

 

Adresa pro doručování písemností

(pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu)

.........................................................................................................

 

Elektronická adresa pro doručování písemností ............................................

 

Žádám o vykonání (zaškrtněte požadovaný druh zkoušky)

- zkoušky insolvenčního správce

- rozdílové zkoušky insolvenčního správce

- zvláštní zkoušky insolvenčního

Nahrávám...
Nahrávám...