dnes je 26.5.2024

Input:

Vzor seznamu majetku dlužníka

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.2.5
Vzor seznamu majetku dlužníka

Vzor seznamu majetku dlužníka

 

Seznam majetku dlužníka

(dlužník je povinen připojit seznam svého majetku ke svému insolvenčnímu návrhu dle § 104 odst.1 písm.a ) IZ, a podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen předložit ho na základě výzvy insolvenčního soudu dle § 128 odst. 3 IZ; pokud tak dlužník neučinil do rozhodnutí o úpadku, je povinen tento seznam sestavit a odevzdat insolvenčnímu správci na základě výzvy obsažené v rozhodnutí o úpadku dle § 136 odst. 2 písm. h) IZ)

 

Číslo1

 

Identifikace majetku 2

 

Soudní či jiné řízení 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Pořadové číslo sepisovaného majetku

2) Označení sepsaného majetku způsobem umožňujícím jeho nezaměnitelnou identifikaci, nejde-li o majetek nepatrné hodnoty

3) Označení probíhajícího nebo již skončeného soudního či jiného řízení (včetně rozhodnutí), jehož předmětem je označený majetek

 

 

 

 

 

Seznam pohledávek

(nemá-li dlužník žádné pohledávky, uvede to výslovně)

 

Číslo1

 

Dlužník 2

 

Důvod pohledávky 3

 

Výše

Dobytnost

Soudní či jiné řízení 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Pořadové číslo sepisované pohledávky

2) Označení dlužníka - fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem), jde-li o podnikatele, též identifikačním číslem; právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem a stát (je-li dlužníkem), musí být označen příslušnou organizační složkou státu (např. ministerstvem), která

Nahrávám...
Nahrávám...