dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor upozornění na vady rozhodnutí vydaného správcem daně

1.12.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.5.6
Vzor upozornění na vady rozhodnutí vydaného správcem daně

Vzor upozornění na vady rozhodnutí vydaného správcem daně

 

 

 

Finančnímu úřadu v Plzni

Nám. Českých bratří 18

306 16 Plzeň

 

 

Věc: Žádost o ověření splnění podmínek pro prominutí daňového nedoplatku

 

 

Usnesením Krajského soudu v Plzni č. j. ...................... ze dne ................ bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka Františka Klobásy, nar. ....., bytem..........., IČ................, a insolvenčním správcem byl ustaven níže podepsaný JUDr. Václav Jonáš, advokát se sídlem ...........................................

 

Dne 16. 12. 2008 mi bylo doručeno rozhodnutí č. j. 18963/09/26950/60 ze dne 23. 11. 2008, kterým správce daně zamítl žádost o prominutí daňového nedoplatku ve výši 8

Nahrávám...
Nahrávám...