dnes je 15.7.2024

Input:

Zahájení řízení při správě daní

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.5
Zahájení řízení při správě daní

Zahájení řízení při správě daní

 

Obecně platí, že takováto řízení jsou zahajována převážně podáním, nicméně dalším ze způsobů je i z úřední povinnosti ( § 91 ). Správce daně musí každé podání posoudit vždy podle skutečného obsahu, a to bez ohledu na to, jak je toto podání vlastně označeno. Správce daně musí z podání získat informace, kdo je činí, čeho se týká a co se v něm vlastně navrhuje. DŘ předpokládá, že podání bude učiněno buď písemně, nebo ústně do protokolu, popř. datovou zprávou, která musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

 

Z povahy daňového řízení je nesporné, že některá podání mohou být činěna pouze na speciálních formulářích. Jedná se např. o přihlášku k registraci, řádné daňové tvrzení apod. Tyto formuláře, resp. tiskopisy, pak vydává Ministerstvo financí, popř. Generální finanční ředitelství.

 

Stejně jako v občanském právu procesním, platí i v daňovém procesním právu zásada, že ten, kdo činí podání, je s ním rovněž oprávněn disponovat. Současně s tím platí, že podání, kterým je zahájeno daňové řízení, je možno změnit, příp. vzít zpět do doby, než je správcem daně vydáno v dané věci rozhodnutí. Výjimku z této zásady pak stanoví zákon, popř. takovýto postup není možný za situace, kdy je k tomu osoba zúčastněná na správě daní vyzvána správcem daně.

Nahrávám...
Nahrávám...