dnes je 21.6.2024

Input:

Základní účinky schválení reorganizačního plánu

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.7.1
Základní účinky schválení reorganizačního plánu

Základní účinky schválení reorganizačního plánu

 

Základní a pravidelné účinky reorganizačního plánu jsou následující:

a) s majetkovou podstatou je oprávněn nakládat dlužník; jeho oprávnění může být omezeno reorganizačním plánem a v takovém případě je vykonává insolvenční správce ( § 353 odst. 1 IZ);

b) omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou vzniklá v průběhu insolvenčního řízení ze zákona nebo rozhodnutím soudu zanikají ( § 353 odst. 1 IZ);

c) obnovuje se výkon funkce valné hromady nebo členské schůze dlužníka (§ 353 odst. 2 IZ);

d) hlasovací práva spojená s obchodním podílem, akciemi nebo členstvím vykonávají osoby uvedené v reorganizačním plánu a za podmínek tam stanovených, jinak osoby, kterým tato práva dosud náležela ( § 353 odst. 2 IZ);

e) zanikají práva všech věřitelů vůči dlužníkovi ( § 356 odst. 1 IZ);

f) věřiteli dlužníka jsou nadále osoby uvedené v reorganizačním plánu a za podmínek tam stanovených, včetně rozsahu jejich práv (§ 356 odst. 1 IZ);

g) zanikají práva třetích osob k majetku, který náleží do majetkové podstaty dlužníka (§ 356 odst. 2 IZ), výjimku může stanovit zákon nebo reorganizační plán; zánik práv třetích osob se vztahuje i k majetku, který má podle reorganizačního plánu připadnout osobě odlišné od dlužníka (třetí osoba má v takovém případě právo na podání excindační žaloby);

Nahrávám...
Nahrávám...