dnes je 17.6.2024

Input:

Zamítnutí reorganizačního plánu

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.6.8
Zamítnutí reorganizačního plánu

Zamítnutí reorganizačního plánu

 

Podmínky zamítnutí reorganizačního plánu

Není-li splněna některá z podmínek pro schválení reorganizačního plánu stanovená v § 348 ve spojení s § 349 IZ (podrobněji viz části 8/6.7, 8/6.7.1 ), insolvenční soud podle § 351 IZ reorganizační plán zamítne.

Legitimaci k podání odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí reorganizačního plánu má dlužník, předkladatel reorganizačního plánu a věřitelé, kteří hlasovali pro jeho přijetí.

 

Znovupředložení reorganizačního plánu

Osoba, jejíž reorganizační plán byl zamítnut, je oprávněna znovu předložit reorganizační plán, pokud jí dosud neuplynula lhůta k jeho předložení dle § 339 IZ (viz část 8/6.2). V praxi půjde zpravidla o případ, kdy předkladatel předložil původní reorganizační plán, který byl zamítnut, v dostatečném předstihu před uplynutím 120denní lhůty, případně insolvenčním soudem prodloužené lhůty. Insolvenční soud může dokonce v rozhodnutí o zamítnutí reorganizačního plánu prodloužit lhůtu k předložení nového reorganizačního plánu, která dosud neuběhla. Z toho je zřejmé, že účelem tohoto ustanovení je umožnit předkladateli, aby se pokusil prosadit nový reorganizační plán, upravený či změněný s ohledem na námitky věřitelů, které vedly k nepřijetí zamítnutého reorganizačního plánu.

 

Judikát:

K důvodům zamítnutí reorganizačního plánu předloženého dlužníkem se vyslovil Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 27. 1. 2010 sp. zn. KSPH 37 INS 1460/2009, 2 VSPH 753/2009-B-126 (citace z odůvodnění):

„Platná právní úprava umožňuje, aby úpadek dlužníka byl řešen jiným způsobem než konkursem a to reorganizací (v případě podnikatele), oddlužením (v případě, že dlužník podnikatelem není), popř. jiným zvláštním způsobem, jenž insolvenční zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů. Zásady vymezené v ust. § 5 IZ

Nahrávám...
Nahrávám...