dnes je 21.6.2024

Input:

Zánik jednostranných právních úkonů dlužníka

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.3.3
Zánik jednostranných právních úkonů dlužníka

Zánik jednostranných právních úkonů dlužníka

 

Zánik dlužníkových příkazů a zmocnění

Podle § 252 odst. 1 až 4 IZ prohlášením konkursu zanikají všechny jednostranné právní úkony dlužníka, které se týkají majetkové podstaty, a to zejména jeho příkazy, pověření a plné moci včetně prokury, s výjimkou pověření a plných mocí, jež dlužník udělil pro insolvenční řízení. Pohledávky pověřené osoby nebo zmocněnce vzniklé z tohoto důvodu po prohlášení konkursu nelze z majetkové podstaty uspokojit, ledaže by šlo o pohledávky pracovněprávní. Ve vztahu k těm jednostranným dlužníkovým úkonům, jež prohlášením konkursu zanikají, zákon stanoví, že v případě nebezpečí z prodlení musí osoba, jíž dlužník udělil příkaz, pověření nebo plnou moc, pokračovat v obstarávání jeho záležitostí, kterých se tyto jeho úkony týkají, a to až do doby, než se jejich obstarávání ujme insolvenční správce. Náhrada nutných výdajů této osoby a přiměřená odměna za tuto její činnost je pohledávkou za majetkovou podstatou. (K tomuto a následujícímu odstavci srovnej předchozí úpravu § 14 odst. 1 písm. h) ZKV vycházející v zásadě ze stejných principů.)

 

Judikát

Usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSCP 28 INS 1945/2009, 3 VSPH 420/2010-P3 ze dne 13. 1. 2011 (citace z odůvodnění):

„Podle § 252 odst. 3 IZ prohlášení konkursu není samo o sobě

Nahrávám...
Nahrávám...