dnes je 20.6.2024

Input:

Zánik jednostranných právních úkonů dlužníka

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.3
Zánik jednostranných právních úkonů dlužníka

Mgr. Ivana Mlejnková

Zánik dlužníkových příkazů a zmocnění

Podle § 252 odst. 1 až 4 IZ prohlášením konkursu zanikají všechny jednostranné právní úkony dlužníka, které se týkají majetkové podstaty, a to zejména jeho příkazy, pověření a plné moci včetně prokury, s výjimkou pověření a plných mocí, jež dlužník udělil pro insolvenční řízení. Pohledávky pověřené osoby nebo zmocněnce vzniklé z tohoto důvodu po prohlášení konkursu nelze z majetkové podstaty uspokojit, ledaže by šlo o pohledávky pracovněprávní. Ve vztahu k těm jednostranným dlužníkovým úkonům, jež prohlášením konkursu zanikají, zákon stanoví, že v případě nebezpečí z prodlení musí osoba, jíž dlužník udělil příkaz, pověření nebo plnou moc, pokračovat v obstarávání jeho záležitostí, kterých se tyto jeho úkony týkají, a to až do doby, než se jejich obstarávání ujme insolvenční správce. Náhrada nutných výdajů této osoby a přiměřená odměna za tuto její činnost je pohledávkou za majetkovou podstatou.

Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSCP 28 INS 1945/2009, 3 VSPH 420/2010-P3 ze dne 13. 1. 2011 (citace z odůvodnění):

"Podle § 252 odst. 3 IZ prohlášení konkursu není samo o sobě důvodem zániku pověření a plných mocí udělených dlužníkem pro insolvenční řízení.

Nahrávám...
Nahrávám...