dnes je 27.5.2024

Input:

Zánik osvobození

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.8.6.2.1
Zánik osvobození

Zánik osvobození

 

Dle § 417 IZ může za podmínek tam uvedených dojít k zániku osvobození přiznaného dle § 414 nebo dle § 415 IZ:

a) na základě rozhodnutí insolvenčního soudu (odejmutí osvobození), nebo

b) ze zákona.

 

Zánik osvobození na základě rozhodnutí - odejmutí

Přiznané osvobození insolvenční soud dle § 417 odst. 1 IZ svým rozhodnutím dlužníkovi odejme, a to jen k návrhu podanému některým z dotčených věřitelů do 3 let od pravomocného přiznání osvobození, jestliže na základě tohoto návrhu vyjde najevo, že:

a) ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka (viz výklad v části 9/6.2), nebo

b) dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům

- to však neplatí, pokud věřitel, který návrh podal, mohl takovou námitku uplatnit před rozhodnutím o přiznání osvobození dlužníkovi.

 

Zánik osvobození ze zákona

Přiznané osvobození dle § 417 odst. 2 IZ bez dalšího (ze zákona) zaniká, byl-li dlužník do 3 let od právní moci rozhodnutí o něm pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým

a) podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení, nebo

b) podstatně ovlivnil přiznání osvobození, nebo

c) jinak poškodil věřitele.

O zániku přiznaného osvobození soud vydá deklaratorní rozhodnutí (o jeho doručení a opravném prostředku viz další výklad této části).

 

Pohledávky, na než zánik osvobození nedopadá

Zánik osvobození (na základě

Nahrávám...
Nahrávám...