dnes je 21.5.2024

Input:

Zásady insolvenčního řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1.1.3
Zásady insolvenčního řízení

Zásady insolvenčního řízení

 

IZ představuje novou komplexní úpravu českého úpadkového práva stojící, obdobně jako jiné kodexy (např. ObčZ nebo ObchZ), na vlastních zásadách. Zásady insolvenčního řízení obsažené v § 5 IZ poskytují návod na výklad dalších ustanovení IZ. Mezi tyto zásady patří:

a) zásada spravedlivosti řízení, nebo-li zákaz nespravedlivého poškozování či nedovoleného zvýhodňování účastníků řízení,

b) princip rychlosti a hospodárnosti řízení,

c) princip co nejvyššího uspokojení věřitelů,

d) zásada rovných (rovnocenných) možností věřitelů, jež je vyjádřena i v čl. 96 odst. 1 Ústavy

- tuto zásadu nechápeme absolutně, tzn., že platí jen pro

Nahrávám...
Nahrávám...