dnes je 25.4.2024

Input:

Zástupce věřitelů

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.6.3
Zástupce věřitelů

Zástupce věřitelů

Povinnost ustanovit zástupce věřitelů

Ustanovení o zástupci věřitelů vycházejí z předchozí právní úpravy ( § 11 odst. 1 ZKV), když podle § 68 odst. 1 IZ není-li volba věřitelského výboru povinná, může schůze věřitelů místo něho zvolit zástupce věřitelů a jeho náhradníka. Jinak řečeno, je-li přihlášených věřitelů méně než 50, mají věřitelé (schůze věřitelů) na výběr, jestli zvolí věřitelský výbor nebo zástupce věřitelů. Výjimku představuje nepatrný konkurs, při kterém podle § 315 odst. 1 písm. a) IZ může schůze věřitelů místo jinak povinného věřitelského výboru (tedy i pokud je přihlášeno více než 50 věřitelů) ustanovit zástupce věřitelů.

 

Postavení zástupce věřitelů

Zástupce věřitelů má obdobná práva a povinnosti jako věřitelský výbor, přičemž podle § 68 odst. 2 věty první IZ ustanovení o věřitelském výboru platí pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka obdobně. Skončí-li účast zástupce věřitelů nebo jeho náhradníka v insolvenčním řízení postupem podle § 18 IZ, nepřechází tato funkce na nabyvatele pohledávky (na rozdíl od členství nebo náhradnictví ve věřitelském výboru dle § 63 odst. 2 IZ - viz část 3/6.2.2).

 

Zákaz jmenování

Podle § 68 odst. 2 věty druhé IZ zástupce věřitelů a jeho náhradník nemohou být jmenováni insolvenčním soudem. Insolvenční soud proto nesmí

a) aplikovat § 61 odst. 1 a 2 IZ (viz část 3/6.2.6) a jmenovat „prozatímního“ zástupce věřitelů, nebo

b) aplikovat § 66 odst. 2 IZ (viz část 3/6.2.7) a jmenovat “chybějícího“ zástupce věřitelů.

Zákaz jmenování zástupce věřitelů je důsledkem negativních reakcí spojených s institutem opatrovníka věřitelů (kterého byl oprávněn jmenovat konkursní soud podle § 11a ZKV účinného do 30. 4. 2000, dokud nebyl ustanoven věřitelský výbor nebo zástupce věřitelů). Prosadily se názory, že touto úpravou by došlo k výraznému oslabení práv insolvenčních věřitelů, kteří by neměli adekvátní možnost kontroly nad činností takto ustanoveného zástupce věřitelů (jež se prostřednictvím kolektivního orgánu, tj. věřitelského výboru, prosazuje účinněji).

 

V důsledku výše zmiňovaného zákazu jmenovat “prozatímního" zástupce věřitelů vyplývá, že mohou nastat situace, kdy insolvenčnímu soudu nezbude než vykonávat analogicky dle § 66 IZ působnost věřitelského výboru (viz část 3/6.2.7), a to např. přihlásí-li své pohledávky do insolvenčního řízeni max. dva věřitelé, kteří se nezúčastní první schůze věřitelů (jejímž obligatorním předmětem jednání je dle § 48 odst. 2 IZ vždy volba věřitelského orgánu). Považujeme za rozumné, aby insolvenční soud při výkonu této působnosti s přihlášenými

Nahrávám...
Nahrávám...