dnes je 27.5.2024

Input:

Zjištění pohledávek

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.9.2.2.6
Zjištění pohledávek

Zjištění pohledávek

 

Pohledávky vyplývající z účetnictví dlužníka nemusí věřitelé přihlašovat - jejich pohledávky se považují v insolvenčním řízení za přihlášené, a to okamžikem prohlášení konkursu ( § 385 odst. 1 IZ). Tyto pohledávky tedy je insolvenční správce povinen z účetnictví zjistit a jsou přihlášeny automaticky. Ostatní pohledávky je nutno přihlásit v souladu s obecnými ustanoveními insolvenčního zákona.

 

Přednostní uspokojení

Uspokojení pohledávek z pojištění má přednost ( § 386 IZ) před jakýmikoliv jinými nároky vůči dlužníkovi, s výjimkou hotových výdajů a odměny insolvenčního správce a náhrady nutných výdajů a odměny likvidátora za činnost prováděnou po rozhodnutí o úpadku (včetně činnosti nesouvisející s pohledávkami z pojištění).

Podnikání pojišťoven a zajišťoven je přísně regulováno a dozorováno právě za účelem ochrany pojistníků, pojištěných osob a oprávněných. To se projevuje mj. povinností tvorby technických rezerv a povinností dodržovat míru solventnosti. Je tedy logické, aby aktiva úpadce byla přednostně použita ve prospěch oprávněných osob, popř. pojistníka.

 

Definice

Pohledávky z pojištění jsou definovány v zákoně o pojišťovnictví ( §

Nahrávám...
Nahrávám...