dnes je 17.6.2024

Input:

Zkoumání podmínek řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.5.1
Zkoumání podmínek řízení

Zkoumání podmínek řízení

 

Pro soudní řízení o insolvenčním návrhu platí podle § 7 odst. 1 IZ přiměřeně příslušná ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých insolvenční řízení spočívá - k zásadám viz část 2/1.3.

 

Podmínky řízení

Insolvenční soud, kterému byl doručen insolvenční návrh, především zkoumá, zda jsou splněny podmínky řízení, tedy podmínky, za kterých lze věc projednat a ve věci samé rozhodnout ( 103 OSŘ).

Soudní teorie i praxe tradičně mezi podmínky řízení řadí:

a) existenci návrhu na zahájení řízení ( §

Nahrávám...
Nahrávám...