dnes je 21.6.2024

Input:

Změna přihlášky pohledávky po uplynutí lhůty k podání přihlášky a zpětvzetí přihlášky pohledávky

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.2.8
Změna přihlášky pohledávky po uplynutí lhůty k podání přihlášky a zpětvzetí přihlášky pohledávky

Změna přihlášky pohledávky po uplynutí lhůty k podání přihlášky a zpětvzetí přihlášky pohledávky

 

Změna pohledávky do přezkumného jednání

Správce daně je oprávněn až do přezkoumání jím přihlášené daňové pohledávky podle § 192 odst. 2 IZ měnit svou pohledávku jak co do právního důvodu, tak i co do její výše, event. pořadí (viz část 5/3.1). Tyto dříve uvedené zásady se vztahují i na problematiku úpadku, který bude řešen konkursem. Správce daně však není ve vlastním vedení daňového řízení v případě úpadku dlužníka, který bude řešen reorganizací nebo oddlužením, omezen ani v těchto případech, a to z důvodu, že § 40b odst. 3 ZSDP mu umožňuje vedení daňového řízení i za těchto situací. To platí pochopitelně ve vztahu k těm daňovým pohledávkám, které vzešly z daňového řízení zahájeného správcem daně před rozhodnutím o úpadku. Obdobně v případě právní úpravy podle zákona o konkursu a vyrovnání Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. 29 Odo 301/2006 vyslovil, že uvedl-li věřitel úpadce jako žalobce ve sporu o určení pravosti pohledávky až v průběhu řízení o určení pravosti pohledávky tvrzení, podle kterých je důvodem vzniku pohledávky smlouva o půjčce ve spojení se smlouvou o přistoupení k závazku, jde o změnu právního důvodu vzniku pohledávky, když předtím uváděl jako důvod vzniku pohledávky smlouvu o půjčce ve spojení se smlouvou o převzetí dluhu; tato změna je však podle zákona o konkursu a vyrovnání přípustná jen do doby přezkoumání pohledávky.

 

Správce daně by měl veškeré nastalé změny týkající se údajů v přihlášce pohledávky zasílat jen insolvenčnímu soudu. Lze

Nahrávám...
Nahrávám...