dnes je 20.6.2024

Input:

Zpětvzetí návrhu

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.4.4
Zpětvzetí návrhu

Zpětvzetí návrhu

 

Do doby rozhodnutí insolvenčního soudu o podaném návrhu na povolení reorganizace je přípustné jeho zpětvzetí, které insolvenční soud vezme na vědomí rozhodnutím, proti němuž není přípustné odvolání ( § 322 odst. 2 IZ). Tím je řízení o reorganizaci skončeno. Rovněž v tomto případě má dlužník nebo jiný dlužníkův věřitel právo na náhradu škody nebo

Nahrávám...
Nahrávám...