dnes je 21.2.2024

Input:

Zrušení opravné položky

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.20.3
Zrušení opravné položky

Zrušení opravné položky

 

O tvorbě opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení bylo pojednáno v předchozích podkapitolách této části. Pokud jde o problematiku zrušení zákonných opravných položek, je obecně upravena v § 4 odst. 1 ZoRe, pro účely insolvenčního řízení je pak speciálně upravena v § 8 odst. 2 ZoRe. S přihlédnutím k této právní úpravě platí:

 

a) v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení je poplatník povinen zrušit opravné položky za dlužníkem v insolvenčním řízení vždy v případě, kdy insolvenční řízení již není možno dále vést. IZ pro tyto případy koncipuje překážky v podobě odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady dle § 128 IZ, zpětvzetí insolvenčního návrhu dle § 129 a 130 IZ, zamítnutí insolvenčního návrhu z důvodu, že nejsou splněny zákonné předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku - nejčastěji pak z důvodu, že nebyl osvědčen úpadek dlužníka, zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka dle § 144 , což je typicky

Nahrávám...
Nahrávám...