dnes je 23.9.2023

Input:

Zvláštní insolvenční správce

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.3.6.3
Zvláštní insolvenční správce

Zvláštní insolvenční správce

 

Důvody pro ustanovení

Oproti předchozí právní úpravě obsažené v ZKV je v § 35 IZ zcela nově pojat institut zvláštního insolvenčního správce. Podle § 9 ZKV mohl být zvláštní správce ustanoven pro pomoc konkursnímu správci pro určitý obor správy (např. pro zpeněžování (části) podstaty, provozování (části) podniku úpadce). S takto vymezeným postavením zvláštního správce byly často spojeny problémy z hlediska určení hranice kompetencí mezi správcem konkursní podstaty a zvláštním správcem. Proto § 35 odst. 1 IZ upravuje podmínky pro instalaci zvláštního insolvenčního správce tak, že ho lze ustanovit v případech, kdy je v insolvenčním řízení nutné řešit zvláštní problematiku vyžadující odborné specializace, přičemž insolvenční soud musí vždy současně (v tomtéž rozhodnutí) upravit jeho vztah k insolvenčnímu správci.

 

Rozhodujícím při úvaze o potřebě zvláštního insolvenčního správce v insolvenčním řízení tak nadále nebude kritérium (značného) rozsahu správy podstaty, které je nutno vzít v potaz již při výběru vhodné osoby insolvenčního správce (viz část 3/3.2)), ale okolnost, že v daném insolvenčním řízení je třeba řešit určitou specifickou problematiku (např. právo nekalé soutěže) a insolvenční správce není potřebnou zvláštní odbornou kvalifikací vybaven. Od zvláštního insolvenčního správce je také třeba odlišit osobu, která je na základě zvláštního povolení (viz § 3 odst. 2 ZIS a část 3/3.1.1) oprávněná vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem anebo dlužníkem, u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace podle zvláštního zákona a která se podle ZIS zapisuje do zvláštní části seznamu insolvenčních správců (viz § 17 odst. 3 ZIS a část 3/3.1).

 

Ustanovení § 35 odst. 3 IZ určuje, že insolvenční soud ustanoví zvláštního správce též pro výplatu nároků

Nahrávám...
Nahrávám...