dnes je 20.5.2024

Input:

Zvláštní ("superprioritní") pohledávka za majetkovou podstatou

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.7.3
Zvláštní ("superprioritní") pohledávka za majetkovou podstatou

Zvláštní („superprioritní“) pohledávka za majetkovou podstatou

 

Povaha superprioritní pohledávky

Zvláštní postavení přiznává § 357 IZ pohledávce věřitele z úvěrového financování, kterou přijal dlužník s dispozičními oprávněními nebo insolvenční správce po povolení reorganizace, a to za účelem provedení reorganizace a dosažení jejího účelu. Tato úvěrová pohledávka je pohledávkou za majetkovou podstatou, ale má “superprioritní„ postavení, neboť se uspokojí před všemi jinými pohledávkami (včetně pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených), a to s jedinou výjimkou, kterou představují hotové výdaje a odměna insolvenčního správce.

 

Omezení superprioritního postavení pohledávky

„Superprioritní“ postavení shora uvedené pohledávky je však omezeno pohledávkami zajištěných věřitelů, kteří nevyužili svého přednostního práva uzavřít s insolvenčním správcem za účelem udržení provozu dlužníkova podniku

Nahrávám...
Nahrávám...