On-line kurz Základy firemní ekonomiky (pro neekonomy)
Lekce 1
  Základní právní předpisy v podnikání a pro chod firmy
  Otázky k zopakování a procvičení 1. lekce
  Odpovědi na otázky z 1. lekce
 
Lekce 2
  Účetní závěrka a související povinnosti podnikatele, nejdůležitější finanční výkazy a informace v nich obsažené
  Otázky k zopakování a procvičení 2. lekce
  Odpovědi na otázky z 2. lekce
 
Lekce 3
  Finanční analýza - proč dělat finanční analýzu a jaké jsou základní finanční ukazatele
  Otázky k zopakování a procvičení 3. lekce
  Odpovědi na otázky z 3. lekce
 
Lekce 4
  Fakturace a související problémy, náležitosti účetních dokladů, smluvní vztahy
  Otázky k zopakování a procvičení 4. lekce
  Odpovědi na otázky ze 4. lekce
 
Lekce 5
  Jak vykazovat příjmy a výdaje, základy účetnictví, náklady a výnosy, příjmy a výdaje
  Otázky k zopakování a procvičení 5. lekce
  Odpovědi na otázky z 5. lekce
 
Lekce 6
  Majetek ve firmě
  Otázky k zopakování a procvičení 6. lekce
  Odpovědi na otázky z 6. lekce
 
Lekce 7
  Vztah se správcem daně
  Otázky k zopakování a procvičení 7. lekce
  Odpovědi na otázky ze 7. lekce
 
Lekce 8
  Daň z příjmů
  Otázky k zopakování a procvičení 8. lekce
  Odpovědi na otázky z 8. lekce
 
Lekce 9
  Daň z přidané hodnoty
  Otázky k zopakování a procvičení 9. lekce
  Odpovědi na otázky z 9. lekce
 
Lekce 10
  Další daně
  Otázky k zopakování a procvičení 10. lekce
  Odpovědi na otázky z 10. lekce
 
Lekce 11
  Automobil v podnikání, cestovní náhrady
  Otázky k zopakování a procvičení 11. lekce
  Odpovědi na otázky z 11. lekce
 
Lekce 12
  Problematika zaměstnanců
  Otázky k zopakování a procvičení 12. lekce
  Odpovědi na otázky z 12. lekce
 
Lekce 13
  Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění
  Otázky k zopakování a procvičení 13. lekce
  Odpovědi na otázky z 13. lekce
 
Lekce 14
  Závěrečný test