Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané