dnes je 15.7.2024

Input:

297/2012 Sb., Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění účinném k 1.1.2016

č. 297/2012 Sb., Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění účinném k 1.1.2016
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2012
o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky
(vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
364/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2, § 3, § 4 a přílohu
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., k provedení § 92 zákona o zdravotních službách:
§ 1
(1)  List o prohlídce zemřelého (dále jen „List”) se člení na části A a B.
(2)  List se vyplňuje
a)  do elektronické šablony umožňující elektronické předání, nebo
b)  do vytištěné podoby elektronické šablony nebo do propisovacího formuláře (dále jen „listinná podoba”).
(3)  Náležitosti Listu a způsob jeho vyplňování jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce. Zemřelým se pro potřeby vyplnění Listu rozumí i mrtvě narozené dítě.
§ 2
(1)  Nejde-li o případ, kdy je zákonem o zdravotních službách stanovena povinnost provést pitvu nebo nebylo určeno provedení pitvy, předává se List takto:
a)  část A Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, a to po ukončení všech šetření souvisejících se zjištěním příčin a okolností úmrtí, nejpozději však do 30 dnů ode dne úmrtí, popřípadě ode dne nálezu těla zemřelého; kopie této části se ukládá do zdravotnické dokumentace vedené o zemřelém poskytovatelem zdravotních služeb, jehož lékař provedl prohlídku těla zemřelého,
b)  část B, a to
1.  část B1 matričnímu úřadu podle zákona o matrikách1) ,
2.  část B2 osobě zajišťující pohřbení2) ,
3.  část B3 provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení2) .
(2)  Jde-li o případ, kdy je zákonem o zdravotních službách stanovena povinnost provést pitvu nebo bylo určeno provedení pitvy, předává se List poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení má být provedena pitva, osobě zajišťující pohřbení2) a provozovateli pohřební služby zajišťující převoz na pitvu2) .
(3)  Po provedení pitvy se předává List takto:
a)  část A Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, a to po ukončení všech šetření souvisejících se zjištěním příčin a okolností úmrtí, nejpozději však do 30 dnů ode dne úmrtí, popřípadě ode dne nálezu těla zemřelého; kopie této části se ukládá do zdravotnické dokumentace vedené o zemřelém poskytovatelem zdravotních služeb, jehož lékař provedl pitvu,
b)  část B, a to
1.  část B1 matričnímu úřadu podle zákona o matrikách1) ,
2.  část B2 osobě zajišťující pohřbení2) ,
3.  část B3 provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení2) .
(4)  V případě rozhodnutí o
Nahrávám...
Nahrávám...