dnes je 15.7.2024

Input:

314/2007 Sb., Vyhláška o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 314/2007 Sb., Vyhláška o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců, ve znění účinném k 1.1.2014
VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2007
o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
360/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 2 a § 3; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 39 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojistných smluv podle § 6 odst. 1 písm. f) a § 8 odst. 1 písm. c) zákona.
§ 2
Minimální limit pojistného plnění
(1)  Minimální limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle insolvenčního zákona nebo s činností jeho zaměstnanců (dále jen „pojištění”), se pro fyzické osoby stanoví částkou 1 000 000 Kč; pro fyzické osoby, které mají právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona, se stanoví částkou 10 000 000 Kč.
(2)  Minimální limit pojistného plnění z pojištění se pro veřejné obchodní společnosti a
Nahrávám...
Nahrávám...