dnes je 21.4.2024

Input:

Akciová společnost dle zákona o obchodních korporacích

14.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:43:59

Spolu s novým občanským zákoníkem vstoupil v účinnost s rokem 2014 také zákon o obchodních korporacích, který mění některé ustanovení i pro akciové společnosti. Právě s těmito změnami Vás seznámí tento videoseminář.

Kapitoly videa

Cíl semináře:

Ve stručném přehledu představit změny, které pro akciové společnosti přinásí nová právní úprava od 1. 1. 2014 zakotvená v zákoně o obchodních korporacích. 

Obsah semináře:

 • zakotvení a.s. v současné a budoucí právní úpravě
 • vztah budoucích právních předpisů navzájem - nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích
 • a.s. v jednotlivých ustanoveních ZOK:
  • specifikace společnosti
  • založení společnosti
  • stanovy
  • postavení akcionáře
  • akcie, kusové akcie
  • vnitřní struktura společnosti – dualistický a monistický systém
  • orgány společnosti v obou systémech
  • valná hromada
 • shrnutí největších novinek, které přináší ZOK ohledně a.s.

Lektor

Mgr. Barbora Matyášová

Mgr. Barbora Matyášová

vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V průběhu studia začala pracovat v notářské kanceláři, kdë po ukončení studia nastoupila jako notářský koncipient a v současné době, po úspěšném složení notářské zkoušky, pracuje již rok jako notářský kandidát. Hlavní náplní práce je korporátní právo, zejména právo společností s ručením omezeným a akciových společností.

Nahrávám...
Nahrávám...