dnes je 2.3.2024

Input:

Akciová společnost - základní informace

30.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:39:22

Posluchači se seznámí se základní právní úpravou, která se dotýká akciových společností, jejích zakládání, akcií, valné hromady a dalších orgánů akciových společností.

Kapitoly videa

Seminář určen pro:

 • každého, kdo má v úmyslu založit akciovou společnost
 • ředitele, spolumajitele, vedoucí pracovníky, managery akciových společností
 • členy valné hromady, představenstva, dozorčí rady
 • majitele akcií
 • právníky obchodních společností

Obsah semináře:

 • právní úprava akciové společnosti
 • dva druhy zakládání akciové společnosti
 • kdo může založit akciovou společnost
 • zakladatelská listina/smlouva vs. stanovy
 • akcie a jejich druh, forma a podoba, náležitosti, převoditelnost
 • akcie na jméno nebo na majitele – důsledky
 • hromadná listina
 • jediný akcionář – důsledky
 • představenstvo
 • dozorčí rada
 • valná hromada – svolávání, usnášeníschopnost, hlasování, orgány valné hromady
 • zvýšení a snížení základního kapitálu

Poznámka: Seminář je natočen podle legislativy roku 2013. 

Lektor

Mgr. Barbora Matyášová

Mgr. Barbora Matyášová

vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V průběhu studia začala pracovat v notářské kanceláři, kdë po ukončení studia nastoupila jako notářský koncipient a v současné době, po úspěšném složení notářské zkoušky, pracuje již rok jako notářský kandidát. Hlavní náplní práce je korporátní právo, zejména právo společností s ručením omezeným a akciových společností.

Nahrávám...
Nahrávám...