dnes je 30.5.2024

Input:

Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě od prohlášení konkursu

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.5.2.4
Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě od prohlášení konkursu

JUDr. Jolana Maršíková

Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě od prohlášení konkursu

K podstatnému omezení dispozičních oprávnění dlužníka k majetku patřícímu do majetkové podstaty dochází v důsledku prohlášení konkursu, a to okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku (§ 245 odst. 1 IZ) (k tomu podrobněji viz část 7/3).

Přechod oprávnění na správce

Podle § 246 IZpřechází prohlášením konkursu na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a povinností, které příslušejí dlužníku, pokud souvisejí s majetkovou podstatou (blíže viz část 7/3.1). Insolvenční správce tedy např.

  • - vykonává akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty,
  • - rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti,
  • - vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel,
  • - zajišťuje provoz dlužníkova podniku,
  • - zajišťuje vedení účetnictví a plnění daňových povinností apod.

Pokud bylo rozhodnutí o prohlášení konkursu spojeno s rozhodnutím o úpadku (viz části 4/6 a 7/2), přistoupí insolvenční správce k soupisu majetkové podstaty. Bylo-li rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem samostatným rozhodnutím vydaným až následně po rozhodnutí o úpadku, provedení soupisu majetkové podstaty insolvenční správce dokončí. Soupis majetkové podstaty je pak nástrojem umožňujícím insolvenčnímu správci zpeněžení.

Neúčinné úkony dlužníka

Pokud dlužník přes výše uvedené činí právní úkony poté, co nastaly účinky prohlášení konkursu a co oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na správce, jsou tyto úkony proti jeho věřitelům neúčinné (podrobněji viz část 7/3.2). Insolvenční správce je tedy oprávněn bez dalšího majetek, který byl předmětem neúčinného právního úkonu, sepsat do majetkové podstaty a požadovat dlužníkem poskytnuté plnění zpět do majetkové podstaty. Přitom je plně využitelný rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.11.1998, sp. zn. 31 Cdo 542/98, publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, sešit 6/99, pod č. 34/1999.

Judikát:

"Skutečnost, že úpadce po prohlášení konkursu učinil právní úkon týkající se majetku

Nahrávám...
Nahrávám...