dnes je 15.7.2024

Input:

Informační funkce insolvenčního rejstříku

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1.2.1
Informační funkce insolvenčního rejstříku

Informační funkce insolvenčního rejstříku

 

Pojem insolvenčního rejstříku

Zavedení insolvenčního rejstříku představuje revoluční změnu, která jako pilotní projekt celkové elektronizace české justice svým významem přesahuje hranice insolvenčního soudního řízení. Dle § 419 odst. 1 a 3 IZ je insolvenční rejstřík informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti a který je veřejně přístupný na internetových stránkách insolvenčního rejstříku http://isir.justice.cz . , s výjimkou údajů stanovených IZ. Každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj kopie a výpisy.

 

Insolvenční rejstřík tedy plní informační funkci, když prostřednictvím internetu zajišťuje zveřejňování průběhu insolvenčního řízení pro širokou veřejnost, a tím zásadním způsobem zvyšuje transparentnost celého procesu, a plní i další níže specifikované funkce (např. při doručování soudních písemností - viz § 71 a násl. IZ)

 

Osobní údaje fyzické osoby

Právo na ochranu před neoprávněnými zásahy do soukromí, resp. ochranu osobních údajů akcentuje § 422 odst. 1 IZ, dle něhož na žádost fyzické osoby, která učinila příslušné podání (podatele), může insolvenční soud rozhodnout, že některé z osobních údajů této fyzické osoby, obsažené v podání, nebudou v insolvenčním rejstříku veřejně přístupné. Jde o rozhodnutí činěné v rámci dohlédací činnosti insolvenčního soudu podle § 10 písm. b) a § 11 IZ, proti němuž dle § 91 téhož zákona není odvolání přípustné. Takovou žádost lze podat nejpozději (společně) s podáním, o které jde. Jméno a příjmení takové fyzické osoby však insolvenční soud v insolvenčním rejstříku zveřejní vždy. Jinak řečeno, nepodá-li fyzická osoba žádost podle § 422 odst. 1 IZ včas, fakticky souhlasí se zveřejněním svých (v

Nahrávám...
Nahrávám...