dnes je 27.5.2024

Input:

Insolvenční správce

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.9.1.2.4
Insolvenční správce

Insolvenční správce

 

Teritoriální působnost

Insolvenční správce (či jeho zástupce) je oprávněn a povinen vykonávat své pravomoci na celém světě, mimo Evropský hospodářský prostor však jen podle možností, tj. pokud mu to právo daného státu umožňuje ( § 372 odst. 2 a 3 IZ).

 

Zástupce

Insolvenční správce může určit svého zástupce, který jej zastupuje na území jiných států Evropského hospodářského prostoru ( § 372 odst. 1 IZ). Insolvenční správce si tedy nemůže určit zástupce, který by jej zastupoval (např. v některých úkonech) na území České republiky nebo na území třetích zemí, zde je nutno postupovat podle § 33 IZ.

 

Průkaz insolvenčního správce

Insolvenční správce se prokazuje úředně ověřenou kopií rozhodnutí o svém ustanovení ( § 372 odst. 3 IZ). V zemích Evropského hospodářského prostoru může být vyžadován jeho překlad do úředního jazyka tohoto státu, může být vyžadováno i ověření překladu, nikoli

Nahrávám...
Nahrávám...