dnes je 15.7.2024

Input:

Jednorázový odpis pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení do daňově uznatelných nákladů

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.21
Jednorázový odpis pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení do daňově uznatelných nákladů

Jednorázový odpis pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení do daňově uznatelných nákladů

 

Problematiku uplatnění daňově účinného odpisu pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení z hlediska aplikace § 24 odst. 2 písm. y) bodu 2 ZDP lze shrnout do několika následujících řádků. Předně třeba připomenout, že jednorázový daňově účinný odpis takovýchto pohledávek je možný v zásadě jen v případě dlužníka, u něhož byl úpadek mj. osvědčen i vydáním rozhodnutí o úpadku, tedy na základě úspěšného insolvenčního návrhu.

 

Z hlediska koncepce § 24 odst. 2 písm. y) bodu 2 ZDP nutno dále připomenout, že postup podle uvedeného ustanovení představuje pro věřitele tzv. „definitivní řešení“, které spočívá v odpisu pohledávky do daňově uznatelných nákladů. Tento odpis následuje v okamžiku, kdy již je zcela zřejmé, že byly vyčerpány veškeré možnosti na získání úhrady pohledávky některým ze způsobů řešení úpadku a je víc než jisté, že pohledávka již nemůže být nikdy v rámci insolvenčního řízení uhrazena.

 

Z pohledu dotčeného věřitele to znamená, že za výsledek insolvenčního řízení se z hlediska aplikace § 24 odst. 2 písm. y) bodu 2 ZDP považuje ukončení jednoho ze zvolených způsobů řešení úpadku dlužníka anebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku podle § 144 IZ. Jiné než tyto výše uvedené důvody jsou pro samotnou aplikaci tohoto ustanovení ZDP irelevantní.

 

Ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) ZDP tedy upravuje podmínky daňové uznatelnosti odpisu pohledávky a klade při jeho aplikaci jisté nároky na uživatele, ale i správce daně, tzn. že v první

Nahrávám...
Nahrávám...