dnes je 21.6.2024

Input:

Kombinace obou forem oddlužení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.18.2
Kombinace obou forem oddlužení

Kombinace obou forem oddlužení

 

I když IZ předpokládá, že oddlužení bude probíhat zásadně jednou z jeho možných forem uvedených § 398 IZ (zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře), a byť autorský kolektiv (vzhledem ke zcela odlišnému právnímu režimu těchto forem oddlužení) nadále nepokládá jiné řešení za dostatečně právně opodstatněné a rozumně uskutečnitelné, vyskytují se případy, kdy za situace, že s tím dlužník vysloví souhlas a sám takový způsob řešení úpadku nabídne, je schváleno oddlužení jistou kombinací obou jeho forem. Vesměs jde o případ, kdy oddlužení bude realizováno co základní formou plněním splátkového kalendáře s tím, že v zájmu zajištění dostatečné ekonomické nabídky dlužníka (třicetiprocentní míry uspokojení jeho nezajištěných věřitelů dle § 395 odst. 1 písm. b) IZ) bude k tomu užito i zpeněžení části jeho majetku, popř.

Nahrávám...
Nahrávám...