dnes je 21.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 156

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.2.3.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 156

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 122 ObchZ

Přestože mohou společníci požadovat informace o společnosti a nahlížet do dokladů společnosti prakticky kdykoli, má to samozřejmě své limity. Tyto požadavky nemohou být šikanózní a není vyloučeno, aby jednatelé stanovili pro tyto případy určitá vnitřní pravidla, podle nichž se pak bude postupovat, například úřední hodiny pro nahlížení do podkladů a poskytování informací apod.

Jednatelé mohou poskytnutí informací odmítnout ze zákona v případě, kdy se jedná o utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu, čímž je míněn především zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Informace

Nahrávám...
Nahrávám...