dnes je 30.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 167

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.3.1.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 167

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným je valná hromada. Právě na valné hromadě, případně i mimo ni, vykonávají společníci své právo podílet se na řízení společnosti. Valná hromada je proto tvořena všemi společníky. Valná hromada je sice orgánem právnické osoby, nicméně ustanovení § 152 až § 155, § 157 až § 160 NOZ o volených orgánech právnické osoby a jejích členech se na valnou hromadu nevztahují, neboť nejde o volený orgán, ale o obligatorní orgán vytvářený všemi společníky. V případě, že společnost má jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento jediný společník (§ 12 odst. 1).

Zákon umožňuje, aby společníci na valné hromadě nebo mimo ni hlasovali s využitím technických prostředků. Podmínkou je, aby tento způsob hlasování výslovně připouštěla společenská smlouva a aby bylo zajištěno, že společnost bude

Nahrávám...
Nahrávám...