dnes je 15.7.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 169

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.3.1.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 169

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 127 ObchZ

Usnášeníschopnost valné hromady by měla upravit společenská smlouva. Neurčí-li jinak, pak je valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni

Nahrávám...
Nahrávám...