dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 188

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.3.5.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 188

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 129 odst. 3 a 4 ObchZ

Na začátku jednání zvolí valná hromada předsedu a zapisovatele. Do doby, než bude zvolen předseda valné hromady (a stejně tak v případě, že se předsedu valné hromady nepodaří zvolit), řídí valnou hromadu její svolavatel, tedy standardně jednatel, a v případě svolání valné hromady kvalifikovaným společníkem (§ 187) tento kvalifikovaný společník. Pokud se nepodaří zvolit ani zapisovatele, určí osobu zapisovatele svolavatel valné hromady.

Všechny společníky přítomné na valné hromadě zapíše společnost do listiny přítomných – z dikce tedy vyplývá, že za zápis do listiny přítomných odpovídá společnost, tedy její statutární orgán. Do listiny přítomných se zapíše jméno a bydliště či sídlo společníka, jeho zástupce a počet hlasů, kterými může společník na valné hromadě disponovat. Další osoby, které jsou přítomné na valné hromadě

Nahrávám...
Nahrávám...