dnes je 25.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 19

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.4.4.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 19

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 60 ObchZ

Ustanovení § 19 až § 23 upravují konkrétní podmínky realizace vkladové povinnosti (§ 15 odst. 3). Vkladová povinnost u peněžitého vkladu se plní splacením v penězích, u nepeněžitého vkladu vnesením jiné penězi ocenitelné hodnoty. Vkladová povinnost musí být u nepeněžitých vkladů u kapitálových společností splněna již před jejich vznikem (§ 23 odst. 2), tj. přede dnem zápisu do obchodního rejstříku (§ 126 NOZ).

Pokud je nepeněžitým vkladem nemovitost, je vkladová povinnost splněna předáním písemného prohlášení vkladatele o vnesení nemovitosti s úředně ověřeným podpisem správci vkladu.

Od vnesení je však třeba odlišovat okamžik nabytí vlastnického práva společnosti k nemovitosti. V případě nemovitosti, která je evidována v katastru nemovitostí, nabývá obchodní korporace vlastnické právo (poté co vznikne) zápisem jejího vlastnického práva v katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí zapíše vlastnické právo pro obchodní korporaci na základě písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem vkladatele (§ 25

Nahrávám...
Nahrávám...