dnes je 20.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 191

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.3.5.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 191

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 131 ObchZ

Neplatnost usnesení valné hromady je konstruována jako relativní, tzn. oprávněná osoba se jí musí dovolat. Oprávnění dovolat se neplatnosti usnesení valné hromady dává zákon každému společníkovi, jednateli, členovi dozorčí rady (pokud je zřízena) a likvidátorovi. Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady může být jen rozpor s právním předpisem nebo společenskou smlouvou, příp. rozpor s dobrými mravy. Pro postup

Nahrávám...
Nahrávám...