dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 308

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.4.11
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 308

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 161 až § 161e ObchZ

Toto ustanovení upravuje důsledky, nabude-li společnost vlastní akcie v rozporu s pravidly, která pro to předepisuje zákon. Takové jednání je zásadně považováno za platné s výjimkou, kdy převodce akcií nejednal v dobré víře. Při hodnocení existence dobré víry se bude vycházet z presumpce dobré víry podle § 7 NOZ, která stanoví domněnku, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře.

Zákon

Nahrávám...
Nahrávám...