dnes je 15.7.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 371

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.6.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 371

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 181 a § 182 ObchZ

Zákon nově obsahuje výslovně vyjádřené právo každého z kvalifikovaných akcionářů podat žalobu za společnost, tedy podat tzv. actio pro socio. Tato žaloba může směřovat proti členu představenstva nebo dozorčí rady, případně proti akcionáři, který je v prodlení se splácením emisního kurzu akcií. Jejím prostřednictvím se může stěžovatel zprostředkovaně za společnost domáhat náhrady újmy způsobené společnosti nebo plnění smlouvy o vypořádání takové újmy. V případě akcionáře, který je v prodlení se splácením emisního kurzu, se lze tímto způsobem domáhat splacení dlužné částky.

Kdo je kvalifikovaným akcionářem, určuje ustanovení § 365. Za kvalifikovaného akcionáře má být považován každý akcionář, který drží vymezenou procentní míru akcií dané společnosti, přičemž tato procentní míra je odstupňovaná v závislosti na základním kapitálu dané společnosti. U společností s kapitálem vyšším než 100.000.000 Kč je kvalifikovaným akcionářem každý, kdo drží minimálně 3 % akcií, přičemž nezáleží na tom, zda uvedená 3 % tvoří

Nahrávám...
Nahrávám...