dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 535

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.6.3.7.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 535

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 213c odst. 6 a 7 ObchZ

Ustanovení § 532 určuje, že snížení základního kapitálu na základě vzetí akcií z oběhu veřejným návrhem smlouvy lze provést buď snížením základního kapitálu o pevnou částku (§ 532 odst. 1 písm. b)) nebo v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu (§ 532 odst. 1 písm. a)).

Příkladem prvně jmenovaného postupu je rozhodnutí valné hromady akciové společnosti, že se základní kapitál sníží např. o 10.000.000 Kč. Příkladem druhého postupu je snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu jmenovitých hodnot akcí, jejichž vlastníci přijali veřejný návrh smlouvy. Z toho vyplývá, že při volbě snížení základního kapitálu podle § 532 odst. 1 písm. a), tedy podle rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu,

Nahrávám...
Nahrávám...