dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 66

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.8.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 66

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Právní mocí rozhodnutí o vyloučení podle § 63, § 64 a § 65 přestává být vyloučená osoba bez dalšího členem statutárního orgánu všech obchodních korporací a tuto funkci nemůže po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o vyloučení vykonávat.

Důsledkem rozhodnutí o vyloučení je tedy faktická překážka výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních korporacích. Soud, který rozhodnutí vydal, je povinen ihned po nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení zaslat příslušným rejstříkovým soudům, které provedou změny v zápisech v obchodním

Nahrávám...
Nahrávám...