dnes je 15.7.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 75

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.9.4.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 75

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 66a odst. 2 až 6 ObchZ

V tomto ustanovení zákon stanoví obdobně jako v dosavadní právní úpravě vyvratitelné domněnky, kdo je považován za ovládající osobu. Je to například ten, kdo má možnost jmenovat nebo odvolat většinu osob tvořících statutární, kontrolní nebo obdobný orgán obchodní korporace. Ovládající osobou je podle zákona i ten, kdo nakládá s podílem odpovídajícím alespoň 40 % všech hlasů v

Nahrávám...
Nahrávám...