dnes je 21.6.2024

Input:

Místní příslušnost správců daní

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.2.10.7
Místní příslušnost správců daní

Místní příslušnost správců daní

 

Podle § 4 odst. 1 ZSDP platí, že místní příslušnost správce daně, není-li dále v zákoně o správě daní a poplatků nebo ve zvláštním zákoně stanoveno jinak, se řídí:

- u právnické osoby místem jejího sídla v ČR,

- u fyzické osoby bydlištěm v ČR,

- jinak místem, kde se daňový subjekt převážně zdržuje, tj. v němž pobývá nejvíce dnů v roce.

Pro účely tohoto zákona se rozumí bydlištěm fyzické osoby místo trvalého pobytu. U právnické osoby je pro určení jejího sídla nutno vycházet vždy z údajů zapsaných v obchodním rejstříku nebo ve zřizovací listině apod.

Podle těchto kritérií pak insolvenční soud vyrozumívá podle § 102 odst. 1 písm. a) IZ finanční úřad o zahájení insolvenčního řízení a o rozhodnutí o úpadku podle v § 139 odst. 1 písm. b) IZ.

 

Další aspekty místní příslušnosti správců daní

Místní příslušnost správců daní však není dána jen aspekty uvedenými v § 4 odst. 1 ZSDP. Sídla finančních úřadů a jejich územní obvody, jinak řečeno obec, které spadají pod územní působnost těchto finančních úřadů, jsou uvedeny v příloze k zákonu č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Názvy, sídla a územní působnost finančních ředitelství jsou uvedeny rovněž v příloze k zákonu č. 531/1990 Sb.

 

Správu neoprávněně použitých nebo zadržených rozpočtových prostředků delegoval zákonodárce v § 4 odst. 2 ZSDP na finanční úřady v sídlech bývalých okresů, přičemž v hlavním městě Praze je tato správa delegována na všechny finanční úřady umístněné na území hlavního města Prahy. Sídla a územní působnost finančních úřadů, které provádějí správu neoprávněně použitých nebo zadržených rozpočtových prostředků, jsou rovněž uvedena v příloze k zákonu č. 531/1990 Sb.

 

Nelze-li určit místní příslušnost podle shora uvedených kritérií, řídí se místem, kde má dlužník stálou provozovnu, nebo místem, v němž tento subjekt vykonává na území ČR

Nahrávám...
Nahrávám...