dnes je 21.5.2024

Input:

Moratorium a správa daní

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.14.4
Moratorium a správa daní

Moratorium a správa daní

 

Dlužník, který je podnikatelem, může dle § 115 121 IZ (viz části 4/4, 4/4.1 až 4/4.6) do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu (a tedy i od zahájení insolvenčního řízení), a jde-li o insolvenční návrh věřitele, do 15 dnů od jeho doručení insolvenčním soudem, navrhnout insolvenčnímu soudu vyhlášení moratoria. Toto právo však nemá právnická osoba v likvidaci, kde je možno její úpadek řešit následně toliko konkursem.

 

Zaměříme-li se na dopady moratoria do oblasti daňového řízení, je důležité respektovat § 119 a 120 IZ. Z dikce těchto ustanovení je zřejmé, že moratorium je účinné od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o jeho vyhlášení v insolvenčním rejstříku a trvá po dobu uvedenou v návrhu na moratorium, nejdéle však 3 měsíce. Zákonodárce počítá s možností prodloužení moratoria, přičemž se tak může stát na návrh dlužníka nejdéle o 30 dnů, jestliže dlužník k takovému návrhu připojí ke dni podání návrhu aktualizovaný seznam závazků

Nahrávám...
Nahrávám...