dnes je 15.7.2024

Input:

Nepřerušená řízení

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.6.3.8.2
Nepřerušená řízení

Mgr. Ivana Mlejnková

Výčet nepřerušených řízení

Jak bylo vysvětleno v částech 7.3.8 a 7.3.8.1, s účinností od 1. 1. 2014 (změnou IZ provedenou zákonem č. 294/2013 Sb.) se v insolvenčním řízení některá soudní a rozhodčí řízení přerušují již rozhodnutím o úpadku (§ 140a odst. 1 IZ), další se přerušují v důsledku prohlášení konkursu na majetek dlužníka (§ 263 odst. 1 IZ). Nadále však již podle této úpravy nedochází – ani prohlášením konkursu – k přerušení správních řízení (řízení o přestupcích a jiných správních deliktech, daňového řízení, řízení ve věcech vkladu práva k nemovitostem, řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, řízení u úřadu práce o dlužných mzdových nárocích zaměstnanců dlužníka dle zákona č. 118/2000 Sb.), jak bylo stanoveno do 31. 12. 2013 v ustanovení § 266 odst. 1 IZ, určujícím výjimky z okruhu řízení přerušených prohlášením konkursu dle § 263 odst. 1 IZ. Výčet těchto výjimek ovšem s účinností od 1. 1. 2014 doznal i dalších dílčích změn.

Podle § 266 odst. 1 IZ (ve znění účinném od 1. 1. 2014) se ze soudních a rozhodčích řízení prohlášením konkursu nepřerušují:

  1. trestní řízení (viz též část 13.7),
  2. dědické řízení a řízení o pozůstalosti,
    1. řízení o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela (k tomu též viz následující výklad k § 268 až § 276 IZ – účinky prohlášení konkursu na společné jmění dlužníka a jeho manžela – .3.9),
    2. řízení o výživném nezletilých dětí bez zřetele k tomu, zda v něm dlužník vystupuje jako osoba oprávněná nebo jako osoba povinná,
    3. řízení ve věcech
Nahrávám...
Nahrávám...