dnes je 15.7.2024

Input:

Obsah informace v případě úpadku banky a spořitelního a úvěrního družstva

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.9.1.2.3.1
Obsah informace v případě úpadku banky a spořitelního a úvěrního družstva

Obsah informace v případě úpadku banky a spořitelního a úvěrního družstva

 

Výtah (viz předchozí část) dle § 370 odst. 2 IZ obsahuje:

a) označení dlužníka údaji potřebnými k jeho identifikaci,

b) informaci o tom, že insolvenční soud podle českého práva zjistil úpadek dlužníka a prohlásil konkurs na majetek dlužníka,

c) den vydání rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu,

d) v případě

- úpadku banky nebo spořitelního a úvěrního družstva informaci o tom, že pohledávky věřitelů vyplývající z účetnictví dlužníka se považují za přihlášené, o čemž budou věřitelé jednotlivě informováni do 60 dnů od prohlášení konkursu, a informaci o možnosti podat námitku (viz část 10/1.2.7) včetně uvedení lhůt a dne, kterým lhůty uplynou,

- úpadku instituce elektronických peněz výzvu, aby věřitelé, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, podali

Nahrávám...
Nahrávám...