dnes je 21.6.2024

Input:

Prodej dlužníkova podniku jedinou smlouvou

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.6.5.1.3.1
Prodej dlužníkova podniku jedinou smlouvou

Mgr. Ivana Mlejnková

V režimu prodeje mimo dražbu může insolvenční správce zpeněžit dlužníkův podnik jedinou smlouvou (§ 290 odst. 1 IZ). Podle § 291 odst. 2 IZ (ve znění účinném od 1. 1. 2014, viz novela IZ provedená zákonem č. 294/2013 Sb.) se na tuto smlouvu – nestanoví-li IZ jinak – obdobně užijí příslušná ustanovení zvláštního právního předpisu. Tato ustanovení byla do 31. 12. 2013 obsažena v § 476 až § 488a ObchZ upravujících smlouvu o prodeji podniku, od 1. 1. 2014 jde o úpravu koupě závodu obsaženou v § 2175 až § 2183 NOZ.

Podmínky prodeje podniku

Protože prodej podniku jednou smlouvou není ničím jiným než speciálním případem prodeje majetku z podstaty mimo dražbu, uplatní se při jeho uskutečnění podmínky vymezené obecně pro tento způsob zpeněžení v § 289 IZ (viz část >7.5.1.3). Z toho důvodu byla s účinností od 1. 1. 2014 vypuštěna úprava dosavadního § 290 odst. 2 IZ, která nadbytečně stanovila podmínky, které se podávají již § 289 odst. 1 IZ, totiž že smlouvu, jíž insolvenční správce zpeněžuje úpadcův podnik jedinou smlouvou, může uzavřít jen se souhlasem věřitelského výboru a insolvenčního soudu, že bez těchto souhlasů smlouva nenabývá účinnosti, a že insolvenční soud může stanovit konkrétní podmínky prodeje.

Uvedená změna učinila zcela zřejmým, že podmínky prodeje podniku jedinou smlouvou (tj. mimo dražbu) jsou shodné s obecnou úpravou tohoto způsobu zpeněžení, a že tudíž neměl opory v praxi se vyskytující názor, podle něhož k účinnosti smlouvy o prodeji podniku nepostačí souhlas insolvenčního soudu a věřitelského orgánu s takovým zpeněžením, ale že je zapotřebí také udělení jejich souhlasu s konkrétní již uzavřenou smlouvou.

Právní režim nastolený smlouvou o prodeji

Jak řečeno, na smlouvu, jíž insolvenční správce zpeněžuje podnik dlužníka jedinou smlouvou, se obdobně užijí ustanovení zvláštního právního předpisu (dříve § 476 až § 488a ObchZ, od 1. 1. 2014 ustanovení § 2175 až § 2183 NOZ), nestanoví-li IZ jinak. Výslovnou vlastní úpravu právního režimu nastoleného smlouvou o prodeji podniku (závodu) zakotvuje IZ – v § 291 odst. 1 IZ, ve znění účinném od 1. 1. 2014 – jen potud, že takovým zpeněžením dlužníkova podniku přecházejí na nabyvatele všechna práva a

Nahrávám...
Nahrávám...