dnes je 21.6.2024

Input:

Působnost Specializovaného finančního úřadu

17.12.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.7.1
Působnost Specializovaného finančního úřadu

Působnost Specializovaného finančního úřadu

 

Působnost Specializovaného finančního úřadu je obdobná jako v případě finančního úřadu, nicméně základní odlišností je zde fakt, že Specializovaný finanční úřad je příslušným pro vybrané subjekty, kterými se dle § 11 odst. 2 zákona o FS rozumí:

 

a) právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla obratu více než 2 000 000 000 Kč,

b)  

a) banka,

b) pobočka zahraniční banky,

c) spořitelní a úvěrní družstvo,

d) pojišťovna,

e) pobočka pojišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu,

f) zajišťovna,

g) pobočka zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu,

h) člen skupiny podle zákona o dani z přidané hodnoty.

 

V kontextu se změnami připravovanými na zákonném podkladě v soustavě orgánů finanční správy se nutně nabízí otázka související s problematikou insolvenčního řízení, kdy se do tohoto řízení původně přihlašoval finanční úřad, který od 1. 1. 2013 bude nadále již jen územním pracovištěm finančního úřadu v sídle kraje. Celá tato problematika nabude na svém významu v kontextu s tím, že u některých zahájených insolvenčních řízení dojde v souvislosti

Nahrávám...
Nahrávám...