dnes je 20.6.2024

Input:

Retroaktivita v daňové procesní normě a její dopad na nakládání s přeplatky

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.2.13
Retroaktivita v daňové procesní normě a její dopad na nakládání s přeplatky

Retroaktivita v daňové procesní normě a její dopad na nakládání s přeplatky

 

Ohledně problémů souvisejících s daňovými řízeními vedenými u daňových subjektů, u kterých bude i po 31. 12. 2007 probíhat konkursní řízení zahájené ještě podle zákona o konkursu a vyrovnání s účinností od 1. 1. 2008, platí i s přihlédnutím k čl. XXVIII zákona č. 296/2007 Sb., který má povahu přechodného ustanovení, že u přeplatků, resp. nadměrných odpočtů DPH, které vzniknou po 1. 1. 2008, je třeba reflektovat změny vyjádřené v zákoně č. 296/2007 Sb. Při řešení otázky spojené s vracením daňových přeplatků platí zásada, že jsou-li splněny podmínky dané daňovým zákonem, je možno přeplatek vrátit zpět do majetkové podstaty, přičemž tyto podmínky vyplývají z § 59 odst. 5 a 6 ve spojení s § 64 ZSDP. Zákon č. 296/2007 Sb. podmínky vratitelnosti přeplatků nově vymezil v § 40a odst. 4 ZSDP. Tento postup se od 1. 1. 2008 vztahuje i na případy nadměrných odpočtů DPH, které vznikly před 1. 1. 2008, ale řízení o nich nejsou, resp. do 31. 12. 2007 nebyla dosud pravomocně uzavřena, což je dáno tím, že postup pro nakládání s nadměrnými odpočty DPH v průběhu insolvenčního řízení již není s účinností od 1. 1. 2008 obsažen v § 105 ZDPH. Na tom, aby § 105 ZDPH již dále neřešil problematiku

Nahrávám...
Nahrávám...