dnes je 23.4.2024

Input:

Účinky povolení reorganizace

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.5
Účinky povolení reorganizace

Účinky povolení reorganizace

 

Okamžikem zveřejnění rozhodnutí insolvenčního soudu o povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku nastávají dále uvedené účinky, které insolvenční zákon spojuje s povolením reorganizace:

a) splatnost závazků a pohledávek se vrací do původních termínů ( § 329 odst. 3 IZ),

b) dlužník se stává dlužníkem s dispozičními oprávněními dle § 330 odst. 1 IZ (podrobněji viz části 8/5.1 a 6/2.5),

c) omezení dispozičních oprávnění dlužníka vzniklých ze zákona nebo rozhodnutím soudu se dle § 330 odst. 2 IZ ruší, ledaže insolvenční soud rozhodne podle § 332 IZ jinak;

d) pozastavuje se výkon funkce valné hromady nebo členské schůze dlužníka, její působnost a pravomoci přecházejí na insolvenčního správce ( § 333 odst. 1 IZ);

e) nastávají účinky popření pohledávky, pokud dlužník pohledávku popřel při přezkumném jednání konaném před povolením reorganizace; od tohoto dne běží lhůty k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky ( § 336 odst. 2 IZ).

 

Po povolení reorganizace zároveň zůstávají zachovány účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (podrobněji viz část 4/3).

 

Důsledky popření pohledávky dlužníkem

Byla-li pohledávka popřena pouze dlužníkem (a účinky popření tudíž nastaly okamžikem zveřejnění rozhodnutí insolvenčního soudu o povolení reorganizace), insolvenční správce se neúčastní incidenčního sporu. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku ( § 336 odst. 2 IZ).

Postavení popírajícího dlužníka je v reorganizaci shodné s postavením popírajícího insolvenčního správce, takže např. zpětvzetí popření dlužníkem má pro zjištění pohledávky tytéž účinky jako zpětvzetí popření insolvenčním správcem ve

Nahrávám...
Nahrávám...